Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Bedre læringsmiljø i mindre grunnskoler – og barnehager.

 MDG mener generelt at små grende- og bydelsskoler er bra, spesielt for de yngste barna. Små skoler gir oversiktlige og trygge sos...

Miljøpartiet De Grønne

Flere grønne løsninger

Miljøpartiet De Grønne skrev om våre utfordringer på lørdag 29.august. Her følger flere grønne løsninger:

Nye grønne arbeidspl...

Miljøpartiet De Grønne

Da politikk var enkelt – og det var enkelt å stemme.

I de gode gamle dager, da Høyre var verdikonservativt og Arbeiderpartiet var sosialdemokrater, da var det ganske greit å bestemme seg for hvem en skulle st...

Miljøpartiet De Grønne

Utfordringer og løsninger

Miljøpartiet De Grønne er del av en internasjonal bevegelse, som består av grønne partier og organisasjoner i mange land.

Bakgrunnen for denne bevegelsen er...

Miljøpartiet De Grønne

Notat – klima og energiplan

 

Klima- og energiplanens målsetting:

For Larvik kommune er det satt et overordnet mål:

«For å bidra til at Larvik kommu...

Miljøpartiet De Grønne

Hva vil vi med Larvik?

Turid Bergene stiller spørsmålet etter å ha sett Sundstens planer for Vadskjæret. Mange reagerer på slike planer, og mange har (litt forskjellige) meninger.

<...