Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Flere grønne løsninger

Miljøpartiet De Grønne skrev om våre utfordringer på lørdag 29.august. Her følger flere grønne løsninger:

Nye grønne arbeidspl...

Miljøpartiet De Grønne

Da politikk var enkelt – og det var enkelt å stemme.

I de gode gamle dager, da Høyre var verdikonservativt og Arbeiderpartiet var sosialdemokrater, da var det ganske greit å bestemme seg for hvem en skulle st...

Miljøpartiet De Grønne

Utfordringer og løsninger

Miljøpartiet De Grønne er del av en internasjonal bevegelse, som består av grønne partier og organisasjoner i mange land.

Bakgrunnen for denne bevegelsen er...

Miljøpartiet De Grønne

Notat – klima og energiplan

 

Klima- og energiplanens målsetting:

For Larvik kommune er det satt et overordnet mål:

«For å bidra til at Larvik kommu...

Miljøpartiet De Grønne

Hva vil vi med Larvik?

Turid Bergene stiller spørsmålet etter å ha sett Sundstens planer for Vadskjæret. Mange reagerer på slike planer, og mange har (litt forskjellige) meninger.

<...