Fotocredit: If

MDG setter menneske og miljø først – Frp velger bilen.

Morten Stordalen (Frp) mener MDG vil tvinge folk fra distriktene inn til byene ved å dytter bilistene unna.

I tilsvaret fra 1.kandidat i Larvik, Hallstein Bast, vises det til at «bilpartiet» Frp, i regjering, har stemt for de fleste prosjekter som finansieres av bompenger, mens MDG har stemt for færrest. Han mener Frp gjør distrikts-Norge fattigere, og skyver regningen over på klimaet og dem som allerede har minst.

10. juni 2019

FRPs påstand :

MDG ødelegger

Da Ford kom med sin første samlebånd-produserte bil, åpnet det døren for mange mennesker. Mange familier har opptil to biler i en husstand, i en hektisk hverdag hvor tid er mangelvare, er bilen et godt hjelpemiddel i hverdagens gjøremål – stort som smått.
For noen er bilen kun et fremkomstmiddel som skal få de fra A til B. Utseende, merke, farge og modell spiller liten rolle så lenge bilen gjør nytten. For andre så er bilen ren hobby og all fritid og oppsparte midler blir brukt på bil. Uavhengig om man er interessert eller kun bruker bilen som et hjelpemiddel så vil FrP hele tiden jobbe for å senke avgiftene, og stå på bilistenes side. Bil er kultur og skal ikke bli brukt som melkeku i avgiftspolitikken.
MDGs største prioritet er å fjerne bilistene, og det virker som om noe av det viktigste for dem er å øke drivstoffavgiften. Inntekten fra denne avgiften skal så fordeles på alle. Poenget er at de som kjører lite eller ingenting skal tjene på dette, mens de som kjører mye må betale ekstra. Det MDG glemmer å nevne er de som er avhengig av bilen for å komme seg til og fra jobb og fritidsaktiviteter hver eneste dag. Norge er mer enn sør for Sinsen, Lan-Marie.
Med denne politikken vil MDG tvinge folk fra distriktene inn til byene, hvor MDG systematisk dytter bilistene unna. Med Frp i regjering har statens samlede inntekter blitt redusert med 13,1 milliarder som følge av elbilfordeler og kutt i avgifter på nyere bensin- og dieselbiler. Det er god klima- og miljøpolitikk som også kommer godt med for lommeboka til folk flest.
I tillegg har vi redusert engangsavgiften for motorsykler og fjernet den helt for import av motorvogner eldre enn 20 år. Vi vil fortsette å stå på bilistenes side, kutte avgiftene slik at bilparken gradvis blir nyere og renere. Det er gulrot fremfor pisk som er nøkkelen til god klima- og miljøpolitikk.
Morten Stordalen,
Vestfold Frp
Stortingsrepr. og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen
——————————————-
MDGs tilsvar:

MDG styrker distriktene

Frps Morten Stordalen hevder i Østlands-Posten 15. juli at MDG ødelegger distrikts-Norge, fordi vi ikke deler Frps bilfanatisme. For Frp skal bilen ha forrang, uansett, og fortsette å settes på topp i prioriteringshierarkiet. Nullvekstmålet i biltrafikken har etter hvert blitt noe alle partier har fulgt MDG og sluttet opp om — bortsett fra Frp.

For MDG er bilen et transportmiddel, som må vurderes opp mot andre transportmidler. Det er ikke en menneskerett å påføre barna våre lungesykdommer, slippe ut CO2, ta opp verdifull plass og senke livskvaliteten i byene. Bil i by er den overlegent minst samfunnsøkonomiske måten å frakte folk på, og også el-biler lager helseskadelig svevestøv og tar plass.

I distriktene er saken en annen. MDG vil arbeide for at eksisterende veier utbedres med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store nye veianlegg og sikre at det skal bygges ut nye ladepunkter for el-bil i Larvik kommune. Samtidig må kollektivtilbudet styrkes og sykkelveiene bli flere og tryggere i byene og i distriktet, og vi må se på smartere løsninger for en billigere og mer effektiv kollektivtrafikk i distriktene. Slik klarer vi å ha to tanker i hodet på en gang. Vi får mer for pengene og gjør samferdselen smartere og mer sosialt utjevnende. Dette er god distriktspolitikk!

Ironien er at «bilpartiet» Frp, i regjering, har stemt for de fleste prosjekter som finansieres av bompenger, mens MDG har stemt for færrest. At Frp nå kjenner på opprøret fra folk som synes dette er ugreit, er ikke mer enn fortjent. Men det blir flaut når Stordalen prøver å skylde på MDG for en situasjon Frp selv har skapt. Frp gjør distrikts-Norge fattigere, og skyver regninga over på klimaet og dem som allerede har minst.

MDG mener de som forurenser mest, må betale mer — slik bør det være. Frp mener tydeligvis at den fremste menneskerettighet, er å fritt kunne ødelegge for andre.

MDG mener derimot det er en menneskerett med full frihet fra forurensning og med et levelig klima i fremtiden.

En rett som ikke minst tilhører alle dem som kommer etter oss!

Hallstein Bast
Ordførerkandidat for MDG i Larvik