Vinje kommune har omtrent like mange hytter som Larvik. Kommunen er sterkt preget av intensiv vekst de siste årene og nedbygget til det ugjenkjennelige. Det er såpass mange hytter der at det kan synes som byen er flyttet til fjellet. Det går utover dyrelivet og ikke minst den naturen hyttefolket søker.