Fotocredit:

Tålegrensen er nådd for nye hyttefelt

Vinje kommune har omtrent like mange hytter som Larvik. Kommunen er sterkt preget av intensiv vekst de siste årene og nedbygget til det ugjenkjennelige. Det er såpass mange hytter der at det kan synes som byen er flyttet til fjellet. Det går utover dyrelivet og ikke minst den naturen hyttefolket søker.

1. september 2023

Nå reagerer lokalbefolkningen og stiller egen liste til kommunevalget.

I Larvik skal det komme flere hyttefelt. Da arealplanen ble behandlet pekte MDG på det samme som fagfolkene i kommuneadministrasjonen. Tålegrensen er nådd, og etter vår mening mener vi grensen er passert.

Miljøpartiet De Grønne foreslo full stopp for alle nye hyttefelt, men ble kraftig nedstemt. Vi ser at naturen taper i kampen mot tunge kommersielle interesser, støttet av et politisk flertall som ikke prioriterer natur, miljø og klima foran kortsiktig økonomisk vekst.

Den naturen som vi alle er glad i og som gjør Larvik til nettopp Larvik!