Om oss

Hvorfor Larvik MDG?

Miljøpartiet De Grønne er del av en internasjonal bevegelse, som består av grønne partier og organisasjoner i mange land.

Bakgrunnen for denne bevegelsen er utfordringene vi står overfor globalt og lokalt pga. menneskeskapte klimaendringer og overbelastning av de fornybare ressursene i verden. Vi har visst dette lenge, nødvendige tiltak kan umiddelbart virke dramatiske og ubehagelige på kort sikt, men vil også gi bedre livskvalitet både på kort og lang sikt. På lang sikt er det dyrere å reparere skadevirkningene enn å forbygge problemene nå. Vi har ingen tid å miste!

Larvik MDG. Verdigrunnlag og viktige lokale saker

Miljøpartiet De Grønne går til valg på et politisk program som peker ut en ny, økologisk bærekraftig og framtidsorientert samfunnsutvikling for Norge. De Grønne har fokus på livskvalitet for alle, framfor et stadig økende materielt forbruk.

Vi ønsker at Norge skal vise i praksis at et bærekraftig samfunn er en positiv mulighet – til beste for alle. En framtidsrettet politikk krever nytenkning og endringer innen mange områder. Larvik MDG vil arbeide for at hensynet til miljøet skal stå i sentrum for alle kommunale beslutninger og aktiviteter.

Grønne lokale saker som fortjener større oppmerksomhet i Larvik kan du finne i valgprogrammet.

Styret

Det nåværende styret i Larvik MDG ble valgt på årsmøtet 20. januar 2022 og består av:

Leder: Ruben Solvang
Nestleder og kasserer: Erik Seierstad
Sekretær: Torgeir Aarnes
Styremedlem: Simon Veastad Opheim
Styremedlem: June Brinckmann
Varamedlem: Anne Kari Ramberg
Andre varamedlem: Hallstein Bast