Tigging i Larvik

Vi har ingen restriksjoner på tigging i Larvik, bortsett fra at de som tigger må oppføre seg ordentlig og lovlig – akkurat som alle oss andre.

15. mars 2019

Motstandere av tigging på offentlig plass hevder at tigging fungerer som et skalkeskjul for et nettverk som tjener store penger på grove tyverier, bedragerier, hallikvirksomhet og pillesalg. De mener også at det finnes menneskehandel i form av arbeid under tvangslignende forhold, eller utnytting av sårbare situasjoner.
Nå viser egne studier (FAFO) at vi har debattert på sviktende grunnlag. Kartlegging viser at tiggerne og deres umiddelbare familie råder over pengene. Det finnes ingen bakmenn. Ingen organisert kriminalitet slik norsk politi har hevdet. Tiggingen er organisert ved at familien reiser trygt sammen. Organisert transport. Mer som kollektive reiseruter. Ikke via bakmenn som tjener millioner på båtflyktningene i Middelhavet.
Eventuelle ulovligheter skal politiet ta seg av, uten å kriminalisere folk på forhånd som ikke har gjort noe ulovlig.
I september 2018 fikk kommunestyret fremlagt forslag til nye politivedtekter i Larvik. Det ble sendt på høring og rådmannen ba om en særlig vurdering av tre alternativer:
1. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt
eller
2. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.
eller
3. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus kan kun skje etter forutgående melding til politiet.
I kommunestyret fikk vi gjennomslag for at alle tre alternativene, dvs. hele punktet om tigging, skulle strykes for at det må være en menneskerett å kunne gi og få hjelp. Det å dele på det vi har skal være en mulighet for oss alle, og er en verdi i seg selv.
Etter høringsperioden fikk kommunestyret saken til behandling i desember 2018. Rådmannen konkluderte i sitt forslag at hele punktet om tigging burde strykes.
Dette gikk Høyre, Frp og deler av Sp imot. Men det var ikke nok.
Dermed har vi ingen regler om tigging i Larvik, bortsett fra at de som tigger må oppføre seg ordentlig og lovlig – akkurat som alle oss andre.

Hallstein Bast
MDG