Fotocredit:

Riksantikvaren gir tilskudd til kulturminneplaner – hva er status i Larvik?

I kommunestyrets marsmøte spør vi om status for kulturminneplanen i Larvik. Riksantikvaren gir tilskudd og vi vil sikre oss at kommunen har søkt.

14. mars 2019

Spørsmål i kommunestyret 20. mars 2019 fra MDG

I kulturplanen 2018-2028 finner vi pkt. 5.3.1:

Det igangsettes en kulturminneplan for Larvik kommune. Kystkultur skal være en viktig del av planen. Det bevilges en økt ressurs for utarbeidelse av kulturminneplanen.

Det er Kultur & oppvekst og Areal & Teknikk som har ansvar for planen som skal iverksettes i den første (av tre) perioden.

Nå har Riksantikvaren en målsetning om at alle kommuner skal ha utarbeidet en kulturminneplan i løpet av 2020 og vil gi tilskudd og faglig veiledning til kommuner som søker. Se vedlagte link.

https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK

Spørsmål:

Hva er status for arbeidet med kulturminneplanen og har Larvik kommune tenkt å søke støtte hos Riksantivaren i år?

Hallstein Bast

MDG