Fotocredit:

Larvik kommune må ta ansvar for kysten!

Kan ikke tillate flytebrygger av isopor.

3. april 2019

Med bakgrunn i saken hvor flytebrygger fra Helgeroa slet seg under sleping, ønsker MDG Larvik at det lages nye retningslinjer for materialbruk i flytebrygger og lignende installasjoner.

Eksempelet fra Grimstad, hvor millioner av små isoporkuler er blitt spredd over et område på minst fem kilometer, viser oss hvordan en uskyldig innretning kan bli et omfattende miljøproblem for kyst og hav. Det er ikke et ukjent fenomen at flytebrygger sliter seg under høst og vinterstormer.

Miljøpartiet de Grønne Larvik har meldt inn et spørsmål til kommunestyret hvor vi oppfordrer om at det settes miljøkrav til materialbruk i flytebrygger. Byggesaksavdelingen skal gi tillatelse til anlegg av flytebrygger, og et miljøkrav vil være et enkelt grep som kan forhindre stor forurensning når uhellet først er ute.

Per Einar Forberg
Leder MDG Larvik