Fotocredit:

Hvilken vei skal Larvik kommune velge?

Hva velger DU?

8. april 2019

Nå skal Larvik kommune bestemme seg for hvor vi vil gå de neste 12 årene. FN har definert 17 mål for en bærekraftig utvikling og nå blir det vår oppgave å velge hva vi vil prioritere. Se linken under for å se hva vi kan velge i mellom. Rådmann har markert det han mener er særlig aktuelt for Larvik i hvert av målene. Alle målene er prisverdige, men din oppgave blir å gi oss tilbakemelding på de fem du vil prioritere.

Vi venter spent!

Uthevet FN bærekraftsmål – mål og delmål