Fotocredit:

Idrett og Friluft

MDG liker breddeidrett og uteaktiviteter i samspill med naturen.

18. juli 2019

Det kommer antagelig ikke som en overraskelse at Miljøpartiet De Grønne er opptatt av klima og miljø. Vi er også godt over middels opptatt av friluftsliv – der kommer vi ofte nær naturen. MDG setter uorganiserte aktiviteter høyt fordi de ofte springer ut av de aktive utøverne selv – og vi liker nye tanker og nyskapning som setter vanetenkningen vår på prøve.

Visjonen til Larvik er: «I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer

Dette er en bra målsetning som skal gi alle muligheter til å drive med omtrent det de vil.

Sånt liker Miljøpartiet De Grønne.

Vi liker også:

  • At forskjellig tilbud til barn og unge finnes spredt over hele kommunen fra Nevlunghavn til Svarstad.
  • At mange idrettsklubber lager møteplasser til alle. Medlemmer og ikke-medlemmer.
  • At idretten setter trivsel høyere enn prestasjoner.
  • At vi har engasjerte frivillige i idrettsklubbene som jobber for barnas beste
  • At kommunen gir idrett og kultur som likeverdige tilbud til barn og unge.
  • At MDG vil gi midler til idrettsprosjekt som samler Larvik.
  • At MDG vil at vi skal bli kvitt gummipartikler i kunstgressbanene
  • At MDG har fått til en sak om en egen aktivitetspark i Stavern for uorganiserte aktiviteter.
  • At MDG vil at Indre Havn skal ha rause areal er for lek og spill.
  • At strandsonen skal være tilgjengelig og for alle.

De Grønne setter idrett i naturen høyt fordi det gir et samspill med naturen.

MDG er for Mennesker og Miljø!

 

Hallstein Bast , 1. kandidat for MDG i Larvik