Bedre læringsmiljø i mindre grunnskoler – og barnehager.

 MDG mener generelt at små grende- og bydelsskoler er bra, spesielt for de yngste barna. Små skoler gir oversiktlige og trygge sosiale miljøer. Dette er viktig for at hvert enkelt barn skal bli «sett» av lærerne og skal kunne konsentrere seg om å lære, uten å være redde for mobbing etc. Mens vi er små, greier vi bare å forholde oss til et begrenset antall mennesker, men vi greier å forholde oss til stadig flere ettersom vi blir eldre. Med små skoler blir skoleveien kort og trygg (i alle fall lettere å sikre), slik at barna kan gå og sykle til skolen fra de er ganske små. Det er både sundt og bra for miljøet (mindre bilkjøring for å bringe barn til og fra skolen). En del forskning tyder på at skoler i alle fall ikke bør ha mer enn 450 elever. Det fører til svært uoversiktlige sosiale forhold både for elever og lærere.

Bydels- og grendeskoler er også ofte baser for det sosiale miljøet for alle aldersgrupper i grenda eller bydelen. Dette gjør også at yngre og eldre blir bedre kjent med hverandre, noe som bidrar til et trygt sosialt miljø for alle. De beste eksemplene på dette har vi nok «ute på landet».

Små og oversiktlige miljøer med et begrenset antall mennesker å forholde seg til er enda viktigere for barnehagebarna. Det er derfor uforståelig at rådmannen utreder nedleggelse av flere små barnehager og erstatte dem med en ny stor i gamle Byskogen skole. Torstvedt skal også ha en stor barnehave, riktignok delt opp i flere avdelinger- men det blir likevel mange mennesker å forholde seg til. Dette må det bli mye unødvendig bilkjøring av! – komplisert logistikk og bortkastet tid og penger for foreldrene!!

Både nye Mesterfjellet og Torstvedt blir sikkert monumentalbygg, med gode energiøkonomiske løsninger og spesialrom av mange slag. Rehabilitering og eventuelt tilbygg av nødvendige spesialrom er vanligvis både økonomisk og miljømessig bedre en riving og nybygging. Bare riving av betongkonstruksjonene i det gamle gymnaset og bygging av nye betongkonstruksjoner for den nye skolen førte til store unødvendige CO2-utslipp.

De viktigste beslutningene og «tabbene» på dette området er nok allerede gjort i Larvik. MDG er generelt skeptiske til «omkamper» ved hvert kommunevalg, spesielt når vedtatte beslutninger allerede er gjennomført (f.eks. skolene allerede bygget).

Vi er enige i at det gode samarbeidet mellom Frøy og Frostvedt er verdt å ta vare på. Men hvilke andre skoler skal da nedlegges og eleven flyttes for å fylle opp Torstvedt? Er det barna fra Hedrum barneskole på Bommestad som skal få enda lengre skolevei? – eller skal deler av Torstvedt stå tom?

Vi mener f.eks.at Rødbøl burde ha vært beholdt som barneskole for Veningen og Østre Hedrum. Dette anbefalte også kommunens planavdeling, både pga. bedre beliggenhet i forhold til hvor barna bor og bedre omgivelser og lokalklima. Rødbøl skole har også en barnehage. Mange av barna fra Østre Hedrum må nok ha skyss til skolen i alle fall, men mange barn kan gå og sykle fra Verningen til Rødbøl. Det bygges også stadig flere boliger i nærheten av Rødbøl. Bommestad (nå Hedrum barneskole) ligger mellom industriområder som bygges ut stadig mer, og har et dårlig lokalklima i «kalddraget» langs Lågen.

Konklusjon: Det er for sent å snyte seg når nesa er av.

 

 

 

10. september 2015