Velkommen til Hallstein Bast!

Hallstein Bast, kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Venstre i mange år, har gått til MDG. Vi ønsker han varmt velkommen!

Velkommen til Hallstein Bast!