Vi vil få has på algeveksten i Viksfjord!

MDG Larvik har allerede, sammen med Sp, tatt initiativ overfor administrasjonen for å redusere algeveksten i Viksfjord. Til høsten tar vi saken videre i Hovedutvalget for miljø, kultur og næring

20. august 2023

Veien videre krever:

  • Tiltak som er langsiktige og finansielt forutsigbare
  • Kartlegge hvem som bør samarbeide og hvordan
  • Oppsøke regionale og nasjonale støtteordninger

Første prioritet er å redusere tilførselen av næringssalter betydelig. En fersk rapport fra NIBIO gir et godt grunnlag for å avgjøre hva vi bør fokusere på. For å komme i mål må lokale krefter, bøndene og kommunen slå hodene sammen og finne løsninger i samråd!