Ren Oslofjord og Skagerak er også et nasjonalt ansvar

Foto av bølgesprut, hav og himmel.

Larvik kommune skal oppgradere Lillevik renseanlegg med nye rensetrinn for fjerning av organisk stoff og nitrogen– som er et av flere nødvendige tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden/Skagerrak. Dette vil koste nærmere 900 mill.

12. mai 2023

Larvik MDG applauderer tiltaket, men mener dette også er et nasjonalt anliggende, og at det er urimelig at kommunene skal bære den økonomiske byrden alene. Ved behandling av saken i kommunestyret i kveld fikk Larvik MDGs og SVs fellesforslag til nytt pkt. 7, flertall:

«Miljøet i Oslofjorden/Skagerrak må regnes som et nasjonalt anliggende. Det søkes om midler til delvis finansiering fra staten, evt i samarbeid med de andre Vestfold- kommunene. Larvik kommunestyre oppfordrer de kommunestyrene det gjelder rundt Oslofjorden å gjøre vedtak om at Stortinget må, som på 70-tallet, gå inn for en «Mjøsaksjon for Oslofjorden»!

Larvik MDG vil jobbe videre for å løfte denne saken til nasjonalt nivå.