Fotocredit:

Herregårdsbakkens stolthet i full blomst

12. mai 2023

Dette treet står i en privat hage og gir glede til alle som ferdes forbi. Med slike opplevelser langs veien blir gåturen en fryd! Larvik MDG er opptatt av hvordan estetikk og grønne kvaliteter i våre felles gater og byrom kan berike livene våre og gi positive helsegevinster, men da må det prioriteres ressurser til etablering, drift og vedlikehold.

I Larvik MDGs program for 2023-2027 slår vi fast at vi vil «sikre forsvarlige rammer for drift og vedlikehold av gater og byrom for å sikre estetiske og grønne kvaliteter»!