MDG kommer ikke til å stille seg bak dette utspillet, selv om vi er enige i at eiendomsskatten på dette tidspunktet er et nødvendig virkemiddel for å unngå de aller mest negative og umiddelbare virkningene av foreslåtte innsparingstiltak.

For MDG er det et mål å kunne holde en lavere skattepromille enn det vi har vedtatt i økonomiplanen for de neste fire årene. Vi ser eiendomsskatt som et nødvendig onde vi ikke kan unngå i dagens situasjon, og mener den ideelt sett bør fjernes når vi finner handlingsrom. Oppgaven blir å finne et riktig balansepunkt mellom gode tjenester og skattenivået. Dette er en oppgave MDG er klar for å ta – uten at vi slipper det grønne skiftet et øyeblikk ut av fokus!

Larvik kommune har vedtatt å starte effektiviseringsprogrammet «Bærekraft 2030», med mål om å få utgifter og inntekter i det kommunale budsjettet i balanse, samtidig som man skal levere de tjenestene man skal og bør – og gjerne mer til.

Effektiviseringsprogrammet skal se på innsparingstiltak gjennom:

  • Effektivisering av tjenestene.
  • Kutt av omfang og kutt av kvalitet i tjenester.
  • Kutte areal vi ikke trenger og selge det ut.
  • Legge ned og slå sammen enheter.

Uavhengig av eiendomsskatten skal det altså effektiviseres og spares, og programmet skal følges tett av de folkevalgte. Svært tett!

Eiendomsskatten skal absolutt ikke få bli en sovepute! Helst vil vi bli kvitt den så snart vi har fått Larvik på stell.

Vi har bidratt før, og er klare til å gjøre jobben igjen!

Hallstein Bast 1. listekandidat for MDG
Camilla Fjellvik Paulsen 2. listekandidat MDG