Da politikk var enkelt – og det var enkelt å stemme.

I de gode gamle dager, da Høyre var verdikonservativt og Arbeiderpartiet var sosialdemokrater, da var det ganske greit å bestemme seg for hvem en skulle stemme på.

Nå er det langt vanskeligere. For mange velgere virker de etablerte partiene ganske like. Alle er varianter av moderne, sosialdemokratiske, markedsliberale folkepartier – og nå snakker alle miljø!  I retorikken forsøker de å få fram hvor forskjellige de er, men når det kommer til gjennomføring av politikken er de ofte til forveksling like. Den blå-røde aksen er snart uinteressant.

Med bakgrunn i menneskeskapte miljø- og klimautfordringer er tydeligvis en oljesvart/grå – grønn akse mye mer interessant. Det er ikke tilstrekkelig å snakke om miljø, ikke tilstrekkelig å gjennomføre tiltak heller, men nødvendig å nå mål om tilstrekkelig reduksjon av CO2-utslipp og å vri veksten fra kortsiktig økonomisk vekst og økt materielt forbruk som overbelaster jordas fornybare ressurser over til økt livskvalitet.

Miljøpartiet De Grønne tar disse utfordringene på alvor. Vi vil også prioritere bærekraftig by- og tettstedsutvikling, eldreomsorg, skole og oppvekst, kultur, akkurat som de fleste andre partiene, men med en grønn innfallsvinkel i alle viktige saker.

Tenk nytt og stem gjerne grønt – og bruk i alle fall stemmeretten din!

Godt valg!

For Larvik MDG

Tormod Knutsen

10. september 2015