Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Notat – klima og energiplan

 

Klima- og energiplanens målsetting:

For Larvik kommune er det satt et overordnet mål:

«For å bidra til at Larvik kommu...

Miljøpartiet De Grønne

Hva vil vi med Larvik?

Turid Bergene stiller spørsmålet etter å ha sett Sundstens planer for Vadskjæret. Mange reagerer på slike planer, og mange har (litt forskjellige) meninger.

<...