Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Dobbeltspor og stasjonsplassering

MDG’s forslag og stemmegivning har pussig nok en tendens til å falle ut i ØP’s referater fra politiske møter, så vi får...

Les gjerne denne artikkelen fra Teknisk Ukeblad om kald fusjon. Muligheter for en ny måte å produsere energi på.

Enda flere grønne løsninger

Miljøpartiet De Grønne skrev om våre utfordringer på lørdag 29.august. Her følger enda flere grønne løsninger:

MDG vil ha leven...

Miljøpartiet De Grønne

Eldreomsorgen i Larvik kommune.

Miljøpartiet de Grønne ønsker en verdig eldreomsorg for alle uavhengig av i hvilken grad man har mulighet til å betale for denne. Dette gjelder spesielt for person...

Miljøpartiet De Grønne

Bedre læringsmiljø i mindre grunnskoler – og barnehager.

 MDG mener generelt at små grende- og bydelsskoler er bra, spesielt for de yngste barna. Små skoler gir oversiktlige og trygge sos...

Miljøpartiet De Grønne

Flere grønne løsninger

Miljøpartiet De Grønne skrev om våre utfordringer på lørdag 29.august. Her følger flere grønne løsninger:

Nye grønne arbeidspl...

Miljøpartiet De Grønne

Da politikk var enkelt – og det var enkelt å stemme.

I de gode gamle dager, da Høyre var verdikonservativt og Arbeiderpartiet var sosialdemokrater, da var det ganske greit å bestemme seg for hvem en skulle st...